Mer information

För mer information är du välkommen att kontakta:

Søren Povlsen
soren.povlsen@histolab.dk

Lotta Leveelahti
lotta.leveelahti@histolab.fi

Eva Alströmer
eva.alstromer@histolab.se

Afsaneh Safari
afsaneh.safari@histolab.no

 

 

Från kloss till objektglas med AS-410

Histolab Products introducerar nu en helt automatiserad mikrotom – från kloss till objektglas!

Med AS-410 introduceras för första gången i historien möjligheten för att kunna automatisera denna tidskrävande process, det är helt unikt och har aldrig förr setts på marknaden.

AS-410 har alla funktioner automatiserade; orientering av block, streckkodsläsning, automatisk igenkänning av blocken, temperaturkontroll, kvalitetsbedömning av snittning, byte av knivblad under körning etc.

AS-10 har en kapacitet på 96 block och 400 glas, den kan dessutom köra block över natten vilket kan hjälpa laboratoriet med väntande block och medverka till en förbättrad arbetsmiljö.

AS410

Tryck här för att se en video på AS-410 och hur den arbetar!