27 Sep 18

Klessidra säkerhetsburk

Enheten består av två burkar, en tom i vilken preparatet läggs i och en förfylld med 4% fostafbuffrad formaldehyd. Efter att provet lagts i den tomma burken skruvas den förfyllda burken på som lock och formaldehyden rinner ner över provet utan att omgivningen exponeras. Enheten har en mekanism som hindrar återflödet av formaldehyd för att undvika problem med förlust av biopsierna.

Burkarna finns att beställa med tre olika volymer formaldehyd, 10ml, 20ml och 30ml. Vi vill gärna visa er Klessidra säkerhetsburk. Kontakta oss för prov eller mer information.

Säljare Södra Sverige Histologi: Sofia Helmersson
Säljare Stockholm/Norra Sverige Histologi:  Linda Brisenman