21 sep 20

Omlejring af ROS1 genet sker i 1-2% af ikke småcellet lungecancer (NSCLC). Nu findes FDA- godkendte ROS1-kinasinhibitorer til behandling af patienter med ROS1-positiv NSCLC.

I dag anvender de fleste IHC-laboratorier sig af FISH analyser til at detektere omlejring af ROS1.
Eftersom FISH er en bekostelig metode og frekvensen af omlejringen er lav så kan IHC testen være en omkostningseffektiv screeningsmetode inden en bekræftende FISH analyse.

Omlejring af ROS1 genet har vist sig involveret i flertallet af cancertyper, så som NSCLC, mavecancer, glioblastom, ovariecancer og kolorektal cancer.

For mere info kontakt Sales manager Søren Povlsen