19 okt 20

TIGIT spiller en vigtig rolle både for tolerance af transplantationer og immunovervågning af tumorer.

Flertallet af studier viser at TIGIT udviser en synergistisk funktion med PD-1/PD-L1 ved inhibition af T-celle proliferation. Anvendelse af TIGIT, sammen med andre checkpointreceptorer, så som PD-1, har vist sig være en lovende markør til immunterapi.

T-celle immunoglobulin og immunreceptor tyrosinbaserede inhibitoriske domæne (TIGIT) er en transmembran glykoproteinreceptor som udtrykkes i regulatoriske- og huske T-celler, NK-celler og aktiverede T-celler. TIGIT har coinhibitoriske effekter på T-celler afhængig af immunsvar og spiller en vigtig rolle for transplantationstolerence og immunovervågning af tumorer.

For mere info kontakt Sales manager Søren Povlsen