25 maj 20

P1000 fra 3DHISTECH har vakt meget stor interesse. Den er både den hurtigste skanner samt har den højeste kapacitet på markedet i dag. Men hvordan fungerer den egentlig og hvad er det som adskiller den fra andre skannere?

Med brugeren og billedkvaliteten i fokus

P1000 er designet ud fra de krav som dagens arbejdsflow stiller til instrumentet. Skanneren giver brugeren fleksibilitet i såvel udnyttelse af kapacitet, størrelse på glas, loading af glas, samt i valget af objektiv. P1000 har plads til 3 forskellige objektiver (20x 40x og 40x immersion) installeret på samme tid.

Skannerprogrammet er enkelt at følge og kan desuden benyttes med en touch-skærm. Via drag-and-drop af lagrings- og skanningsprofiler kan brugeren vælge om billederne skannes til patologi-systemets billedarkiv eller andet lager, samt sikre den bedst mulige skanningskvalitet af varierende prøvetyper (cytologi, biopsier, IHC eller storsnit). Farvekoder i skanner-software samt LED-lys i skanneren giver brugeren en enkel oversigt af alle igangværende glas. Man har desuden mulighed for at tilpasse billedformatet. 3DHISTECHs skannere er alle kompatible med DICOM-format.

Fleksibilitet i kapacitet

Produktnavnet P1000 henviser til den maksimale opstartskapacitet, 1000 glas, af standardstørrelsen 24 x 75 mm. Men vidste du, at den også kan tage supermegaglas og at kapaciteten kan tilpasses laboratoriets helt specifikke behov? P1000 indeholder 5 paneler som designes til enten standardglas eller supermegaglas. Et laboratorie kan, eksempelvis bestille skanneren med en opsætning på 800 standardglas og 40 supermegaglas.

Som standard loades glas ind i skanneren med Sakuras farvemagasin, 4768, og ved behov kan dette desuden tilpasses til andre typer af farvevugger.

Fleksibilitet med ny loadingsteknik

I P1000 transporteres glassene fra magasinet til mikroskop med en robotarm, der henter glas i den ønskede rækkefølge. Dette muliggør højprioritering af glas. Nye magasiner med hastepræparater kan startes i skanneren på en ledig plads, og når som helst prioriteres så de skannes først. Eftersom glas ligger horisontalt findes desuden mulighed for at skanne glas hvor monteringen endnu ikke helt er tørret.

Høj skanningshastighed muliggøres ved brug af ny struktur

Kravet til skanningshastigheden højnes i takt med at laboratorier går mod 100% digital patologi. Men hurtighed i skanning indebærer også mange hurtige bevægelser og dette kan medvirke til vibrationer i den finteknik som et mikroskop har. For at undgå vibrationer og muliggøre hurtig skanning er P1000 designet på en unik måde. Mikroskopet ligger på en tung granitplade som minimerer disse vibrationerne. Mikroskopet har 2 skanningspositioner som kan udnyttes parallelt på den måde, at samtidigt med at glas skannes, kan det foregående glas tages ud og gøre det næste glas klart til den efterfølgende skanning. Ved at arbejde på denne måde, skrues der helt ned på skanningsprocessens håndtering.

Hurtighed med stærkt lys, nyt kamera og ny fokuseringsmotor.

3DHISTECH er blevet kendte for sin såkaldte FLASH-teknik. Denne teknik benytter sig af at lyskilden som anvendes til at belyse snittet ved skanning udgøres af en blitzlys-lignende stærk lampe, som blinker hver gang kameraet tager et billede af et område. Kameraet som P1000 benytter har en tophastighed på 175 billeder i sekundet (FPS) og fotograferer en overflade på hele 12 megapixels (MP)!. For at mikroskopet skal kunne opnå denne hastighed må også fokuseringen og positioneringen af objektivet overfor snittet være hurtigt og desuden meget stabilt. Denne betydning er særlig vigtig, specielt når man udfører z-stack skanning i flere forskellige niveauer. Dette har man løst med en ny fokuseringsmotor, ”Piezo-motoren”, som i stedet for mekaniske skruestænger flytter mekanikken ved hjælp af magneter og giver på denne måde mindst mulig friktion og vibration.

Blev du interesseret? Kontakt os så kommer vi gerne og fortæller mere!