P1000 hos Det Norske Oliedirektorat

Det norske oljedirektoratet er et offentligt direktorat og administrativt organ som blev dannet 1972. Direktoratet ligger under departementet for olie og energi. De har kontor i Stavanger og Harstad og er ca. 220 ansatte.

Vi har haft kontakt med Robert W. Williams, som er Biostratigraf, indenfor palynologi, ved Oliedirektoratet.

For at øge kendskabet om den norske kontinentalsokkels geologiske og biologiske historie behøvede Oliedirektoratet gøre sit arkiv for fossilt mikroplankton, pollen og sporer, digitalt tilgængeligt for industri og universitet. I foråret 2019 indledte Oliedirektoratet en digitaliseringskampagne som viser vad der er muligt når to forskellige brancher og discipliner registrerer hinanden og identificerer sædvanlige problem og løsninger. Digitaliseringskampagnen AVATARA blev iværksat efter en dialog mellem palynologi (analyse af fossilt mikroplankton, pollen og sporer) og patologi (analyse af væv, celler og kropsvæske). Patologernes digitale, virtuelle vævsprøver og artificielle intelligensanalyser har vist sig være gældende selv på fossilt mikroplankton.

Kampagnen togs i drift da Oliedirektoratet installerede markedets hurtigste samt kapacitetsmæssigt den største skanner, P1000 fra 3DHISTECH.

Oliedirektoratet anvender P1000 til at digitalisere sit arkiv med 200 000 palynologiska exempler fra flere kilometer tykke sedimentære bjergarter på den norske kontinentalsokkel. Prøverne på glasset er relativt tykke og sjældent i samme fokusplan. De fleste glas skannes derfor ind med en teknik som kaldes Extended Focus. Det er en speciell funktion som først tager billeder af prøven fra 5-15 forskellige fokusniveauer. Efterfølgende sammanstilles de dele af billederne som er i fokus til et billede, hvor alt er i fokus. Eftersom der tages rigtig mange, op til 15 billeder af hvert glas, skal skanningen af hvert plan være hurtig.

En af de største gevinster med digital palynologi, selv med traditionel visuel analyse på computeren, er kommunikationen mellem palynologer. Flere palynologer kan studere et præparat samtidigt, uanset geografisk placering. De kan kommentere et ubegrænset antal fossiler og nå til enighed om en fortolkning.

De vigtigste argumenter for at vælge P1000 for Oliedirektoratet, var optisk opløsning, at instrumentet kan håndtere tre objektiver samt at det har kapacitet til 1000 glas.

  • Optisk opløsning er det vigtigste for vores videnskab eftersom vi må kunne se morfologi som har sub-μm-strukturer.
  • Vi valgte P1000 eftersom den kan håndtere tre objektiver, dvs. vand- og olieimmersionsobjektiv, og den har en kapacitet for op til 1000 glas.
  • Høj skanningshastighed er også vigtig for oss. Vi skal skanne glas fra 5-15 forskellige fokusplaner på hele dækglasset hvilket tager meget tid. Desuden påvirkes tiden af dækglassenes størrelse. Vores projekt kræver at P1000 arbejder døgnet rundt, med så lidt tid som muligt for at påsætte et nyt magasin.

Hvad synes I om instrumentet?

Tankevækkende fint design med hensyn til robottransport af objektglas til magasinet. For at få maksimal optisk opløsning fra hvert objektiv er det imponerende at kondensatorens numeriske blændere ændres automatiskt når objektivet byttes. Blænderen gør sit arbejde, samtidigt med at skanneren er flot at kigge på. Formen, lysssignalerne og stepmotorens lyd skaber et sci-fi-lignende blikfang som skaber megen opmærksomhed fra både besøgende og personale.

Dejligt at I er tilfredse med P1000, hvad skyldes det?

De vigtigste årsager til at vi er tilfredse er:

1) Høj optisk opløsning (tilpasset objektiv med en numerisk åbning på 0,95, 1,20 og 1,40),

2) Høj Skanningshastighed (med 40x objektiv, ca. 80x forstørrelse): Extended focus skanning fra 15 fokusplaner med små og store dækglas samt høj opløsning (0,12 µm/pixel) 1 glas/time og fra 5-7 fokusplan 4-6 glas/time.

3) Følsom håntering af objektglas: Indtil nu har der ikke være nedbrud efter 25 000 skannede glas

4) Pålidelighed: Ingen hardvareproblemer efter næsten et års skanning døgnet runt.

Hvilke fordele ser I ved at arbejde med P1000?

1) Det åbne design med alle 50 magasiner som er let synlige under skanning.

2) Fem farver på LED-lamper som angiver status for alle billedmagasiner

3) Fysisk tilgænglighed af panelerne hvor glasset sidder i sit magasin, kondensatoren og optikken gør inspektion og rengøring problemfrit

Oliedirektoratet er meget tilfredse med Histolab Products og 3DHistechs personalets venlige attitude og samarbejdsvilighed.

Læs mere om P1000, se link.

Læs mere om Oliedirektoratet, se link.