Histocenters vision är att “vara det självklara valet”

Histocenters vision är att “vara det självklara valet” inom histoteknik. För att leva upp till detta måste vi alltid leverera en produkt av hög kvalitet och som lever upp till kundens förväntning.

Ackrediterat laboratorium

För att du som kund skall känna dig trygg med att låta oss preparera dina prover arbetar laboratoriet enligt OECDs regler för Good Laboratory Practice samt enligt kraven i ISO/IEC 17025 för ackreditering av Teknik för visualisering av celler och vävnader i mikroskop. Laboratoriet är ackrediterat som provningslaboratorium av SWEDAC sedan 2000.

Sekretess

Alla kunder garanteras total sekretess. Sekretessen iakttas genom att alla medarbetare har tystnadsplikt avseende laboratoriets kunder enligt uppsatta rutiner. För prover och information som rör patienter gäller Hälso- och sjukvårdens regler om tystnadsplikt för Hälso- och sjukvårdspersonal.

Kontakta oss

Argongatan 2C
431 53 Mölndal
Sverige

Tel: +46 31 49 50 51
Mail: order@histocenter.se
Lägg en Beställning 

Organisationsnummer: 556321-4815