4 apr 22

Ändrade förhållanden – Prishöjning

 

Kära kund

Nu, när världen brottas med sätt att hantera kriget i Ukraina och de ekonomiska konsekvenserna, har energimarknaden kommit under ännu mer press. Tillgångar på råvaror, olja, som är en nyckelfaktor i vår leveranskedja, sätts på prov. Produkter som blir särskilt drabbade av detta är Xylen, Histolab Clear, Paraffin och produkter gjorda av plast. Under det senaste två åren har vi alla upplevt ett europeiskt utbudsunderskott som nu kommer att bli än mer påtagligt. Dessutom har de stigande fraktkostnaderna stor inverkan. Vi inser att de aviserade mätningarna kommer att påverka ditt företag, men detta är ett nödvändigt steg för att övervinna den nuvarande krisen. Det är beklagligt, men detta är en kollektiv ansträngning, en tillfällig lösning för att säkra tillgången på råvaror på lång sikt.

Denna situation kommer med största sannolikhet kvarstå under en period.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och leveransvillkor om vi får ändringar från våra leverantörer.

Vi hoppas att situationen stabiliseras snart, och på ett fortsatt gott samarbete under denna svåra tid.

 

 

  • Energi
    Samtliga tillverkningsindustrier är stora konsumenter av energi. I Europa har naturgaspriserna ökat med 460% och elpriset tredubblats de senaste 8 månaderna. Oljepriserna har ökat med 70% sedan december.
  • Transport
    De ökade oljepriserna har en direkt inverkan på kostnaderna för diesel, och därmed ökar också kostnaderna för transporter. Cirka 30% av vägfraktkostnaden är direkt kopplad till dieselkostnaden. Utöver det lider transportsektorn av brist på förare samt ökade lönekrav. Dessa och övriga kostnader påverkar transporter på alla nivåer och i olika grad. 
  • Plastbaserade produkter (Polypropen / Polypropen)
    Tillgången på PE-råmaterial har stabiliserats och ligger nu på en acceptabel nivå. Dock, efter förra årets relativt stabila fjärde kvartal stiger nu kostnaderna. PE-råvaror är känsliga för oljepriser och särskilt nafta-gaspriser. Dessa kostnader har ökat med 15 till 20% sedan årets början. Marknaden är mycket instabil och de flesta prognoser pekar på större ökningar under de kommande månaderna.