22 feb 21

Det er Fürst Medisinske Laboratorium som har valgt å investere i en AS-410M robotmikrotom. Fürst Medisinske Laboratorium er et privat laboratorium med fokus på medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi. Med AS-410M har man muligheten til å automatisere alt arbeid med skjæring, utskrift på glass og montering av snitt på glass i et patologilaboratorium. Vi gleder oss veldig til å følge med på hvordan installasjonen av AS-410M  vil bidra til en enda mer effektiv måte å jobbe på i laboratoriet.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om AS-410M robotmikrotom.