4 mar 20

På grunn av fokuset i media rundt Coronavirus, vil vi komme med følgende informasjon.

V følger medienes rapportering og myndighetenes anbefalinger nøye, og har en dialog med våre leverandører.

For å sikre driften av virksomheten har vi innført visse begrensninger, blant annet når det gjelder reiser og hvordan man kan unngå smitte. Når det gjelder å sikre leveranser, har vi økt varebeholdningen vår for å redusere eller eliminere forstyrrelser i produksjon og transport av produkter til oss.

Vi tror vi er godt forberedt og tror vi kan håndtere problemene vi nå kan overse.