6 nov 19

Biocare Medical har lansert et nytt musemonoklonalt IVD-merket antistoff for påvisning av p16 INK4a i formalinfikset, parafininnstøpt vev.

Klonen viser de samme eksepsjonelle fargeresultatene som den mest brukte klonen, E6H4, på markedet i dag. Dette når det gjelder følsomhet, spesifisitet og fargemønstre ved cervikal adenokarsinom, cervikal intraepitelial neoplasi (CIN), livmorhalsskiveepitelkarsinom, hode- og nakkekreft og endometrialt karsinom.

Biocares nye p16-antistoff er en kostnadseffektiv løsning og er tilgjengelig i dag både som konsentrert løsning og som ferdig fortynnet antistoff.

For mer informasjon gå in på Biocares hemsida eller kontakta Behrokh Zandpour Rognstad