14 feb 20

Histolab har styrket sin serviceorganisasjon og ansatt Fredrik Tång som servicetekniker. Fredrik vil ha base i Gøteborg, men vil tilby tjenester i alle de nordiske landene. Han har tidligere jobbet i Histolab og vi er glade for at han er tilbake i  Histolab gjengen igjen.

Hvis du trenger å bestille en service, kan du kontakte vår serviceavdeling på 031-709 30 40 eller service@histolab.se