27 feb 20

Vårt dotterbolag Histocenter erbjuder alla nya kunder 15% rabatt. Rabatten gäller all histologisk preparering och vid ett tillfälle. Vid intresse, kontakta Histocenter på order@histocenter.se

Histocenter är ett ackrediterat laboratorium som samarbetar med läkemedelsindustrin, universitetens medicinska institutioner, statliga institutioner och sjukhus. Till Histocenter kan man vända sig för hjälp med hela den histologiska provprepareringen, med lång erfarenhet och bred kompetens levererar man en högkvalitativ produkt.