9 feb 22

Beskrivning

MAGNUS – ”den store”

Magnus är ett fullt automatiserat dehydreringsinstrument för det moderna LEAN-labbet som vill ha ett effektivt och kvalitativt flöde.En robotarm flyttar racket mellan kamrarna och tillåter kontinuerlig laddning av instrumentet för att uppnå minsta möjliga tidsåtgång från personalen. Instrumentet har inbyggda sensorer som kontrollerar att rätt lösning laddas i varje steg och med rätt kvalitet, för bästa resultat. En extra vaxkammare som automatiskt fyller på huvudkammaren med vax ger en konstant vaxnivå. Tack vare robotarmen behöver vax aldrig pumpas in i processkammaren vilket gör att man sparar in tvättsteget av kammaren och kan processa fler kassetter/dygn än idag. Instrumentet är utrustat med ett intuitivt ljussystem som gör det lätt att veta var i processen man befinner sig även om man inte är placerad framför instrumentet.

Upplev de egenskaper som gör instrumentet till MAGNUS – ”den store”

Tänk er:
Inget tvätt steg mellan programmen
-Kontinuerlig laddning.

Program utan xylen och xylensubstitut
-Värnar om arbetsmiljön

Ingen avhällning/påfyllning av reagenser i specialdunkar
-Universaldunkar för enkelt byte

Ventilerade utrymmen och lucka
-Inkapslar alla ångor

Ultraljudssensor för etanolkvalitet
-Ökad effektivitet

Separata rör vid inpumpning av vatten- respektive etanolbaserade reagenser
-Högre etanolkvalitet

MAGNUS -"det store"

Incomparable flexibility: any tissue, any cassette.
Continuous operation day and night.

MAGNUS is the result of Milestone putting its 30 years of experience to use, resulting in a patented hybrid processing technology.

Lean by Design. MAGNUS is the processor with the highest uptime by design. It does not require paraffin transfers, saving time and potential blockages. There are no cleaning cycles and a reduced consumption of reagents overall, delivering dramatic cost savings.

Safe by Design. It runs xylene-free, enabling long paraffin reutilization. Additionally, it checks alcohol purity before every step using the (optional) reagent sensor.

During the day, MAGNUS runs urgent biopsies in short, fully automated, continuous loading processes.

During the night, MAGNUS runs as an advanced, resistant heated, processor. It also allows the user to set fixation time to fulfill all CAP/ASCO guidelines for assessing HER-2, ER and PgR testing.

 

Histolab är stolta återförsäljare av Milestone’s Magnus,  ett fullt automatiserat dehydreringsinstrument

Läs mer om MAGNUS här

Vill du veta mer kontakta oss
Sverige: Elias Kas Aho , Camilla Ingeson Carlsson
Norge: Ann Cathrin Lithell