17 nov 20

BAP1 (BRCA-1 Associated Protein-1) är en suverän biomarkör som kan vara behjälplig vid diagnos utav ett flertal cancertyper. Däribland uvealt melanom, malignt mesotheliom, kutant melanom och njurcellscancer (RCC).

Detektion av uttryck av BAP1 med immunohistokemi kan användas som ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att identifiera patienter med uvealt melanom och aggressivt sjukdomsförlopp. Förlust av proteinuttryck av BAP1 associeras med förhöjd risk för tumörtillväxt och metastasering.

BAP1 från Biocare är en IVD-märkt kaninpolyklonal.

För mer info, kontakta Key Account Manager Karin Hederoth eller läs mer här.