27 aug 19

Sedan april 2019 har patologen på Örebro Universitetssjukhus processat prostatanålbiopsier i Themis Biopsy Chip (BxChip). Genom att använda sig av BxChip har man lyckats effektivisera flödet på laboratoriet, man har frigjort resurser och dessutom förbättrat kvaliteten på resultatet. Urologmottagningen placerar nålbiopsierna direkt i BxChip och skickar därefter proverna till patologen för vidare processning.

BxChip är ett block med sex laserutskurna kanaler för biopsier som tillverkats av ett unikt vävnadsliknande material. Chipet med nålbiopsierna i kan fixeras, processas, inbäddas och snittas på samma sätt som övriga prover. Handhavandet gör att nålbiopsierna inte går sönder lika lätt vilket möjliggör en bättre och säkrare diagnostik. Ytterligare fördelar med att använda sig av Biopsy Chip är att arbetet på patologen blir mer tids- och kostnadseffektivt.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Säljare Södra Sverige Histologi: Sofia Helmersson
Säljare Stockholm/Norra Sverige Histologi:  Linda Brisenman