22 okt 18

Biopsy Chip

Trots att nålbiopsier är ömtåliga och i vissa fall svåra att arbeta med används de mycket inom vävnadsdiagnostiken. Med Biopsy Chip har man möjlighet att hantera och processa dessa nålbiopsier på ett bättre och mer effektivt sätt.

Biopsy Chip är ett block med sex laserutskurna kanaler för biopsier som tillverkats av ett unikt vävnadsliknande material. Chipet med nålbiopsierna i kan fixeras, processas, inbäddas och snittas på samma sätt som övriga prover. Handhavandet gör att nålbiopsierna inte går sönder lika lätt vilket möjliggör en bättre och säkrare diagnostik. Ytterligare fördelar med att använda sig av Biopsy Chip är att arbetet på patologen blir mer tids- och kostnadseffektivt.

Kontakta oss för mer info och prov på Biopsy Chip.

Säljare Södra Sverige Histologi: Sofia Helmersson
Säljare Stockholm/Norra Sverige Histologi:  Linda Brisenman

 

Themis Biopsy Chip

  • Unikt underlag för nålbiopsier
  • Rymmer 6 nålbiopsier
  • Kan fixeras, processas, bäddas in snittas och färgas med biopsierna i
  • Håller nålbiopsierna i ordning och i form
  • Skyddar nålbiopsierna under processen
  • Möjliggör en effektivare hantering av nålbiopsier
  • Minskar antalet formalinburkar som behövs för fixering
  • Minskar nålbiopsiernas hanteringstid i laboratoriet
  • Resulterar i bättre kvalitet på snitt och färgningar
  • Möjliggör bättre diagnostik