8 feb 19

Sågen alla har väntat på!

Exakt 300 EasyCUT  lämpar sig för alla typer av hårt vävnadsmaterial såsom kompakt ben, tänder, käke och implantat. Tack vare det diamantcoatade sågbandet och  inkopplat vatten som rinner längs med sågbandet kan otroligt tunna fina snitt fås.

  • Bänkmodell
  • Rostfri arbetsbänk med integrerad avrinningsbricka
  • Vinkelstöd för säkrare och smidigare snitt vid sågning
  • Säker – ingen risk för operatören att skada sig
  • Vattenflöde – cirkulerande vatten – förhindrar bendamm, värmeartefakter och håller rent
  • Minimal vävnadsförlust (diamantcoatat sågband tillgänglig med tjocklek om 0,1 mm eller 0,2 mm )
  • Tunna snitt upp till 1-2 mm kan utföras på fri hand
  • Skydd i plexiglas förhindrar stänk och bidrar till ett säkrare arbetssätt
  • Lätt att rengöra
  • Dimensioner preparat som ska sågas : maxhöjd 110 mm, maxbredd 70 mm

För mer info ladda ner produktdatablad

Kontaktuppgifter:

Säljare Södra Sverige Histologi: Sofia Helmersson
Säljare Stockholm/Norra Sverige Histologi:  Linda Brisenman