20 nov 17

Från kloss till objektglas – helt automatiskt

Histolab Products introducerar nu en helt automatiserad mikrotom – från kloss till objektglas!

Med AS-410 introduceras för första gången i historien möjligheten för att kunna automatisera denna tidskrävande process, det är helt unikt och har aldrig förr setts på marknaden.

AS-410 har alla funktioner automatiserade; orientering av block, streckkodsläsning, automatisk igenkänning av blocken, temperaturkontroll, kvalitetsbedömning av snittning, byte av knivblad under körning etc.

AS-410 har en kapacitet på 96 block och 400 glas, den kan dessutom köra block över natten vilket kan hjälpa laboratoriet med väntande block och medverka till en förbättrad arbetsmiljö.