2 jan 17

Histocenter AB förvärvas av Histolab Products AB

Histolab Products AB har signerat ett avtal för övertagande av Histocenter AB. Ett strategiskt steg för Histolab för fortsatt tillväxt och starkare position på marknaden.

Histocenter går per den 1 januari 2017 in som ett oberoende företag i Histolab-gruppen och behåller samtliga anställda. Förvärvet ger Histocenter möjligheten att fortsätta utvecklas och leverera tjänster av hög kvalitet. Tidigare ägaren Kristina Räftegård kommer initialt att arbeta kvar i bolaget men kommer under året att gå i pension. Efter Kristina tar Helena Rydh över som Verksamhetschef.

– Detta är ett naturligt, långsiktigt och strategiskt steg för en fortsatt expansion och marknadsföring av våra tjänster, säger Kristina Räftegård.

– På detta sätt säkrar vi fortlevandet av bolaget och ger företaget möjlighet att växa och utöka sin verksamhet. Det innebär enbart positiva konsekvenser för kunder, leverantörer och anställda, fortsätter Kristina.

Histolab Products AB säljer instrument, kemikalier och förbrukningsartiklar till celldiagnostiska laboratorier med fokus på histologi och immunohistokemi. Histolab grundades 1965 och har sedan dess varit en av de ledande aktörerna på marknaden. Med huvudkontor i Göteborg och säljkontor i Stockholm, Norge, Danmark och Finland har Histolab 28 anställda. Bolaget omsätter ca 100 Mkr och ingår i den finska Algol-koncernen.
– Förvärvet av Histocenter stödjer vår strategi att vara ett nordiskt bolag och bredda portföljen mot tjänsteprodukter säger Olof Jenefeldt, VD för Histolab Products AB.

Avslutningsvis säger Olof att kunder och leverantörer inte kommer att märka någon skillnad men att man på sikt vill växa med kunderna.

För mer information kontakta:

 Olof Jenefeldt
Verkställande Direktör
Histolab Products AB
+46 (0)31-709 30 34

Helena Rydh
Verksamhetschef Histocenter
+46 (0)31-49 50 51