17 feb 21

Det är det norska laboratoriet Fürst som valt att investera i en AS-410M Robotmikrotom. Fürst är ett privat laboratorium med fokus på medicinsk biokemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi och patologi. Med AS-410M har man möjlighet att automatisera hela arbetet med snittning, print på glas och montering av snitt på glas. Vi ser mycket fram emot att följa hur installationen av AS-410M på Fürst kommer bidra till ett än mer effektivt sätt att jobba på laboratoriet.

Kontakta oss om ni vill veta mer om AS-410M Robotmikrotom.

Södra Sverige: Camilla Ingeson Carlsson
Norra Sverige/Stockholm: Elias Kas Aho