4 mar 20

Med anledning av debatten av Coronavirus vill vi göra följande kommentar.

Vi följer medias rapportering och myndigheternas rekommendationer noggrant, samt har en dialog med våra leverantörer.

För att säkerställa drift av verksamheten har vi infört vissa restriktioner bla när det gäller resor och hur vi skall undvika smitta. När det gäller att säkerställa leveranser har vi ökat vårt lagersaldo för att minska eller eliminera störningar vid tillverkning och transport av produkter till oss.

Vi tycker att vi är väl förberedda och tror oss kunna hantera de problem som vi nu kan överblicka.