17 maj 19

Den 9 maj 2019 valdes Karin Wingstrand in som ny ledamot i styrelsen för Histolab Products AB, ett helägt dotterbolag till Algol-koncernen. Karin är utbildad apotekare från Uppsala Universitet och har en bakgrund från AstraZeneca där hon har haft flera ledande befattningar inom olika FoU-enheter.

För närvarande är Karin aktiv som styrelseledamot och rådgivare i ett antal privata och börsnoterade företag inom läkemedel och medicinteknik.

”Jag har ett väldigt positivt intryck av Histolab som företag, och jag ser fram emot att bidra till den fortsatta utvecklingen”, kommenterar hon sin utnämning till styrelsen.

”Karins branscherfarenhet och ledarskapsperspektiv kommer att vara en stor tillgång för styrelsen, och jag är mycket glad att välkomna henne till företaget”, säger Alexander Bargum, koncernchef för Algol och styrelseordförande i Histolab.

Övriga styrelseledamöter i Histolab är verkställande direktör Olof Jenefeldt och Jan Salomonson, som tjänstgjort i styrelsen som oberoende ledamot sedan 2000.

För mer info, se nedan kontaktuppgifter.

Alexander Bargum, koncernchef, +358 40 732 3232