27 sep 18

Klessidra säkerhetsburk

Enligt de föreskrifter som arbetsmiljöverket har framtagit vid arbete med CMR-klassade produkter erbjuder Histolab Klessidra. Klessidra är en säkerhetsburk med formaldehyd där personalen utsätts för minimal exponering. Enheten består av två burkar, en tom i vilken preparatet läggs i och en förfylld med 4% fostafbuffrad formaldehyd. Efter att provet lagts i den tomma burken skruvas den förfyllda burken på som lock och formaldehyden rinner ner över provet utan att omgivningen exponeras. Enheten har en mekanism som hindrar återflödet av formaldehyd för att undvika att vävnadsproverna förstörs. Med denna funktion säkerställer man att proverna transporteras och fixeras på ett korrekt sätt vilket är en förutsättning för att ställa diagnos. Genom att använda Klessidra framför traditionella formaldehydburkar följer man de riktlinjer som är satta för att främja arbetsmiljön samtidigt som man säkrar kvaliteten på proverna och därmed har patienternas bästa i fokus.

Burkarna finns att beställa med tre olika volymer formaldehyd, 10ml, 20ml och 30ml. Vi vill gärna visa er Klessidra säkerhetsburk. Kontakta oss för prov eller mer information.

Säljare Södra Sverige Histologi: Sofia Helmersson
Säljare Stockholm/Norra Sverige Histologi:  Linda Brisenman