5 nov 19

Biocare Medical har lanserat en ny, musmonoklonal IVD-märkt antikropp för detektion av p16 INK4a i formalinfixerad, paraffininbäddad human vävnad.

Klonen uppvisar samma exceptionella färgningsresultat som den idag mest använda klonen, E6H4, på marknaden, avseende sensitivitet, specificitet och färgningsmönster i cervikalt adenocarcinom, cervikal intraepitelial  neoplasi (CIN), cervikalt skivepitelscarcinom, huvud- och nackcancer samt endometrialt carcinom.

Biocares nya p16 antikropp är en kostnadseffektiv lösning och finns idag tillgänglig som koncentrat och färdigspädd antikropp, för bästa resultat och arbetsflöde.

För mer info besök Biocares hemsida eller kontakta Karin Hederoth