14 jun 18

SealSAFE

SealSAFE är ett nytt innovativt instrument som möjliggör en förbättrad arbetsmiljö genom att minska exponeringen för formaldehyd. SealSAFE vakuumförpackar färsk vävnad direkt efter operation i speciella vakuumpåsar där påfyllning av formaldehyd sker automatiskt i ett slutet system vilket eliminerar formaldehydexponering för användaren. SealSAFE väger provet och tillsätter minsta mängd formaldehyd (för-fixering) i förhållande till provets vikt för att säkerställa provets kvalitet,  vakuumförpackar och försluter påsen för vidare transport från operation till patologen.

För mer info vänligen kontakta någon av våra säljare

Sverige Stockholm/Norra
Linda Brisenman
08-121 348 02

Sverige Södra
Sofia Helmersson
031-797 07 47

Fördelar med Sealsafe

  • Eliminering av formaldehydhantering  – förbättrad arbetsmiljö
  • Kontroll på fixeringsprocessen (etikett med patientdata, tid, datum, vikt, volym formaldehyd skrivs ut automatiskt)
  • Smidiga påsar ersätter hinkar vilket frigör utrymme vid arkivering
  • Dokumenterad information för varje patient 
  • Reducerad mängd formaldehyd ger mindre avfallskostnader