Semesterstängt: v.28, 29, 30
Sista upphämtningsdag av prover: Torsdag 6/7

Glad sommar!