19 okt 20

TIGIT spelar en viktig roll både för tolerans av transplantationer och immunövervakning av tumörer.

Flertalet studier visar att TIGIT uppvisar en synergistisk funktion med PD-1/PD-L1 vid inhibition av T-cells proliferation. Användandet av TIGIT, tillsammans med andra checkpointreceptorer, så som PD-1, har visat sig vara en lovande markör för immunterapi.

T-cells immunoglobulin och immunreceptor tyrosinbaserade inhibitoriska domänen (TIGIT) är en transmembran glykoproteinreceptor som uttrycks i regulatoriska- och minnes T-celler, NK-celler och aktiverade T-celler. TIGIT har coinhibitoriska effekter på T-cells beroende immunsvar och spelar en viktig roll för transplantationstolerans och immunövervakning av tumörer.

Vill du veta mer?
Kontakta Key Account Manager Karin Hederoth.
Telefon: 031-709 30 35