4 maj 18

Träffa oss på Vårmötet i patologi

Den 23-25 maj är det dags för årets Vårmöte i patologi på Elmia i Jönköping. I Histolabs monter kommer den nya mikrotomen från pfm medical visas där man har möjlighet att välja en extra handpanel vid sidan om mikrotomen. I montern kommer man även kunna se film på P1000 digital skanner samt AS410 robotmikrotom. Säljare och applikationsspecialister från Histolab kommer finnas på plats för att träffa kunder och  svara på frågor.

Hoppas vi ses!