28 nov 19

Vår säljare, Linda Brisenman var inbjuden till urologdagarna i Örebro för att föreläsa om BxChip och hur den kan användas för att förbättra kvaliteten på proverna samt effektivisera arbetet med prostatabiopsier. Det var kursdeltagare från urologen och patologen från olika ställen i Sverige som lyssnade och intresset var stort. Vill ni också veta mer? Kontakta oss!

Säljare Södra Sverige Sofia Helmersson
Säljare Norra Sverige, Linda Brisenman