18 maj 20

P1000 från 3DHISTECH har väckt mycket stort intresse på marknaden. Det är både deras snabbaste skanner samt den med högst kapacitet. Men hur fungerar den egentligen och vad är det som skiljer den från övriga skannrar?

Med användaren och bildkvaliteten i fokus

P1000 har designats utifrån de krav som dagens arbetsflöde ställer på instrument. Skannern erbjuder användaren flexibilitet i såväl utnyttjandet av kapacitet, storlek på glas, laddning samt i val av objektiv. P1000 kan ha tre olika objektiv (20x 40x och 40x immersion) installerade samtidigt.

Skannerprogrammet är enkelt att följa och använda med pekskärm. Via drag-and-drop av lagrings- och skanningsprofiler kan användaren välja om bilderna skannas till LIS-kopplat bildarkiv eller annat lager samt säkerställa bästa möjliga skanningskvalitet av varierande sorters prov (cytologiska, biopsier eller storsnitt). Färgkoder i programmet samt inne i skannern ger användaren information om status av de olika uppdragen. Man har även möjlighet att anpassa bildformatet. 3DHISTECHs skannrar är alla kompatibla med det omtalade DICOM-formatet.

Flexibilitet i kapacitet

Produktnamnet P1000 syftar på laddningskapaciteten av 1000 slides av standardstorlek, 24 x 75 mm. Men visste du att den kan även ta storsnittsglas och att kapaciteten kan tillämpas enligt laboratoriets specifika behov? Varje P1000 innehåller 5 paneler som kan designas för antingen standardglas eller storsnittsglas. Ett laboratorie kan t.ex beställa sin skanner så att den rymmer 800 standardglas och 40 storsnittsglas.

Som standard laddas glasen in i skannern i Sakuras färgningskorgar, vid behov går detta att anpassa för en del andra färgningskorgar också.

Flexibilitet med ny inmatningsmekanik

I P1000 transporteras glasen från magasinen till mikroskopet av en laddningsarm som kan plocka med sig glasen i vilken ordning som helst. Det här möjliggör prioritering av glas. Nya korgar med brådskande glas kan ställas in i skannern på en ledig plats när som helst och prioriteras så att de skannas först. Eftersom glasen ligger horisontellt finns även möjlighet att skanna glas även om monteringen inte riktigt torkat.

Hög skanningshastighet möjliggörs av ny struktur

Kraven på skanningshastigheten höjs ständigt i och med att laboratorier går mot 100% digital patologi. Men snabbhet i skanning innebär många snabba rörelser och rörelse orsakar vibrationer i den finteknik som ett mikroskop har. För att utesluta vibrationer och möjliggöra snabb skanning har P1000 designats på ett helt nytt sätt. Mikroskopet ligger på en tung granitplatta som i sig minimerar vibrationerna. Mikroskopet har två skanningspositioner som kan utnyttjas parallellt på så att medan ett glas skannas, kan det föregående laddas ur och ett nytt matas in färdigt. Genom att jobba på det här sättet, minskar man på skanningsprocessens helhetstid.

Snabbhet med starkt ljus, ny kamera och ny fokuseringsmotor.

3DHISTECH har blivit känd för sin så kallade FLASH-teknik. Det innebär att ljuskällan som används för att belysa snittet vid scanning utgörs av en blixtljus-liknande stark lampa som blinkar till varje gång kameran tar en bild av ett område. Kameran som P1000 använder är likaså väldigt snabb med en topphastighet på 175 frames i sekunden (FPS) och ytan den fotograferar väldigt stor, 12 MP. För att mikroskopet skall hinna med denna hastighet måste också fokuseringen och positioneringen av objektivet ovanför snittet vara snabbt och framförallt väldigt stabilt. Betydelsen av detta framhävs speciellt då man utför z-stack scanning från flera olika nivåer. Detta har lösts av en ny fokuseringsmotor, sk. piezo motor, som istället för mekaniska skruvstänger, förflyttar mekaniken med hjälp av magneter och skapar då minsta möjliga friktion och vibration.

Blev du intresserad? Kontakta oss så kommer vi gärna och berättar mera!