Det norska oljedirektoratet är ett statligt professionellt direktorat och administrativt organ som bildades 1972. Direktoratet ligger under departementet för olja och energi. De har kontor i Stavanger och Harstad och är cirka 220 anställda.

Vi har haft kontakt med Robert W. Williams, som är Biostratigraf, inom palynologi, på Oljedirektoratet.

För att öka kunskapen om den norska kontinentalsockelns geologiska och biologiska historia behövde Oljedirektoratet göra sitt arkiv för fossil mikroplankton, pollen och sporer, digitalt tillgängligt för industri och universitet. Våren 2019 inledde Oljedirektoratet en digitaliseringskampanj, som visar vad som är möjligt när två olika branscher och discipliner upptäcker varandra och identifierar vanliga problem och lösningar. Digitaliseringskampanjen AVATARA skapades efter en dialog mellan palynologi (analys av fossilt mikroplankton, pollen och sporer) och patologi (analys av organvävnad, celler och kroppsvätska). Patologernas digitala, virtuella vävnadsprover och artificiell intelligensanalys har visat sig vara tillämpliga även på fossilt mikroplankton.

Kampanjen togs i drift när Oljedirektoratet installerade marknadens snabbaste samt kapacitetsmässigt största skanner, P1000 från 3DHISTECH.

Oljedirektoratet använder P1000 för att digitalisera sitt arkiv med 200 000 palynologiska exemplar från flera kilometer tjocka sedimentära bergarter på den norska kontinentalsockeln. Proverna på glasen är relativt tjocka och sällan i samma fokusplan. De flesta glas skannas därför in med en teknik som kallas Extended Focus. Det är en speciell funktion som först tar bilder av provet från 5-15 olika fokusnivåer. Sedan sammanställs de delarna av bilderna som är i fokus till en bild, där allt ligger i fokus. Eftersom det tas väldigt många, upp till 15 bilder av varje glas, måste skanningen av varje plan vara snabb.

En av de största vinsterna med digital palynologi, även med traditionell visuell analys på datorskärmen, är kommunikation mellan palynologer. Flera palynologer kan studera ett preparat samtidigt, oavsett geografisk placering. De kan kommentera ett obegränsat antal fossil och nå enighet om en tolkning.

De viktigaste argumenten för att välja P1000 för Oljedirektoratet, var optisk upplösning, att instrumentet kan hantera tre objektiv samt att det har kapacitet för 1000 glas.

  • Optisk upplösning är det viktigaste för vår vetenskap eftersom vi måste kunna se morfologi som har sub-μm-strukturer.
  • Vi valde P1000 eftersom den kan hantera tre objektiv, dvs. vatten- och oljedjupsobjektiv, och den har kapacitet för tusen glas.
  • Hög skanningshastighet är också viktigt för oss. Vi måste skanna glasen från 5-15 olika fokusplaner på hela täckglaset vilket tar upp mycket tid. Dessutom påverkas tiden av täckglasens storlek. Vårt projekt kräver att P1000 arbetar dygnet runt, med så lite tid som möjligt för att ersätta magasinen.

Vad tycker ni om instrumentet?

Bra tankeväckande design med avseende på robottransport av objektglas till magasinen. För att få maximal optisk upplösning från varje objektiv är det imponerande att kondensatorns numeriska bländare ändras automatiskt när objektivet byts. Bländaren gör sitt jobb, samtidigt som skannern är vacker att titta på. Formen, ljussignalerna och stegmotorns ljud skapar ett sci-fi-liknande blickfång som lockar mycket uppmärksamhet från både besökare och personal.

Vad roligt att ni är nöjda med P1000, vad beror det på?

De främsta orsakerna till att vi är nöjda är:

1) Hög optisk upplösning (anpassade objektiv med en numerisk öppning på 0,95, 1,20 och 1,40),

2) Hög Skanningshastighet (med 40x objektiv, ca. 80x förstoring): Extended focus skanning från 15 fokusplan med små och stora täckglas samt hög upplösning (0,12 µm/pixel) 1 glas/timme och från 5-7 fokusplan 4-6 glas/timme.

3) Känslig hantering av objektglas: Hittills inga avbrott efter 25 000 skannande objektglas

4) Tillförlitlighet: Inga hårdvaruproblem efter nästan ett års skanning dygnet runt.

Vilka fördelar ser ni med att jobba med P1000?

1) Den öppna designen med alla femtio magasinen som är lätt synliga under skanning.

2) Fem färger på LED-lampor som anger status för alla bildmagasin

3) Fysisk tillgänglighet av panelerna där objektglasen sitter i sina magasin, kondensatorn och optiken gör inspektion och rengöring fri från problem

Oljedirektoratet är mycket nöjda med Histolab Products och 3DHistechs personals vänliga attityd och samarbetsvillighet.

Läs mer om P1000, se länk.

Läs mer om Oljedirektoratet, se länk.