Om Histolab

Histolab är den ledande leverantören av helhetslösningar till forsknings- och kliniska laboratorier inom celldiagnostik i Norden.

Helhetslösningar inom celldiagnostik

Histolab är den ledande leverantören av helhetslösningar till forsknings- och kliniska laboratorier inom celldiagnostik i Norden. Vi erbjuder ett brett sortiment av instrument, förbrukningsartiklar, kemikalier, antikroppar, reagenser och förvaring. Produkterna används dagligen av laboratorier, forskare och sjukhuspersonal som ser tillförlitliga provresultat som en självklarhet i sitt arbete.

Väletablerade med långa kundrelationer

Sedan 1965 har Histolab arbetat med utgångspunkten att kunden skall få de bästa förutsättningarna för att leverera ett snabbt och tillförlitligt provresultat. Det har vi lyckats med genom att erbjuda ett komplett sortiment, anpassade lösningar och genom att dela med oss av vår kunskap om produkterna vi marknadsför. Vi har sedan starten levererat produkter till de största laboratorierna och arbetar med landets samtliga kliniska laboratorier inom histologi. Histolab vill erbjuda produkter som hjälper till att driva utvecklingen på laboratorierna framåt, vi var först på den svenska marknaden med att lansera exempelvis vax i pelletsform (HistowaxTM), monteringsmedel (Pertex®) och mikrotomknivblad.Histolab arbetar med ledande leverantörer och har lång erfarenhet och kunskap om branschen samt produkterna. När du väljer att arbeta tillsammans med oss och våra produkter får du obegränsad tillgång till vår kunskap och erfarenhet. Våra produktspecialister och säljare har alltid specialkompetens, som exempelvis biomedicinsk analytiker. På Histolab lägger vi stor vikt vid tillgänglighet samt service.

Histolab – en del av Algol koncernen

Histolab har sitt huvudkontor i Göteborg, försäljningskontor i Stockholm, Norge, Danmark och Finland och har sammanlagt 30 anställda. Histolab ingår i finska Algol-koncernen.

E-handel

Välkommen med er beställning