Kvalitet och miljö

Histolab är den ledande leverantören av helhetslösningar till forsknings- och kliniska laboratorier inom celldiagnostik i Sverige och i Europa. Vi erbjuder ett brett sortiment av instrument, förbrukningsartiklar, kemikalier, antikroppar, reagenser och förvaring. Produkterna används dagligen av laboratorier, forskare och sjukhuspersonal som ser tillförlitliga provresultat som en självklarhet i sitt arbete.

Certifierade

Histolab har varit kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1998 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2009. Vårt kvalitetssystem omfattar alla rutiner från inköp till leverans men även de tekniska tjänster som vi utför på instrument. Det betyder att vi garanterar kvalitativa produkter, kompetent personal, snabba leveranser, stor flexibilitet vid beställningar samt noggrannhet när det gäller utförande av teknisk service.

” Vi har under många år arbetat aktivt med miljöfrågor och det föll sig därför naturligt att genom att certifiera sig visa att det finns substans i vårt arbete. Miljöarbetet har i och med certifieringen även blivit integrerat i vårt kvalitetssystem/ledningssystem.”

Olof Jenefeldt, VD

Miljöpolicy

På Histolab är miljöarbetet en naturlig del av vår vardag och vi arbetar för en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan skall vara minsta möjliga.

Detta genom att öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget samt att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.

Ytterligare information om certifieringar och policys

Vill ni ha ytterligare information om våra certifieringar och policys, se nedan länkar.