Bruksanvisning

IFU -Instruction For Use

På denna sidan hittar ni våra IFU (Instruction for use) till de av våra kemikalier som är medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/746 (IVDR).

E-handel

Välkommen med er beställning