Histologi, läran om biologisk vävnad

Histologi är läran om biologisk vävnad och vetenskapen om de normala vävnadernas mikroskopiska uppbyggnad. Histocenter erbjuder tjänster inom hela den histologiska processen. Med lång erfarenhet och bred kompetens anpassar man arbetet i varje steg för att optimera resultatet.

Fixering

En bra fixering är nödvändig för att få en god morfologisk bild.  På Histocenter använder man sig främst av 4% buffrad formaldehyd men även Carnoy’s, Etanol eller Davidsson’s. Histocenter bistår gärna kunderna med hjälp att välja rätt fixeringslösning.

Utskärning

För att få en optimal preparering krävs att proverna är utskurna på ett sådant sätt att de motsvarar önskemålen när det gäller att få en optimal fixering samt rätt orientering på proverna. På Histocenter tar vi både emot färdiga klossar och gör hela processen på plats enligt överenskommelse med kunden.

Urkalkning

Vi urkalkar i EDTA. Tiden i urkalkningsvätska varierar beroende på provets storlek. Minimitid är ca 1,5 vecka. Stora preparat kan ta upp till flera månader.

Dehydrering

Histocenter anpassar dehydreringsmetod efter provets storlek och konsistens för att få en så optimal dehydrering som möjligt. Vi dehydrerar normalt i instrument med vakuum och tryck men vid särskilda tillfällen dehydrerar vi för hand för att få ett så bra resultat som möjligt.

Inbäddning

Vi bäddar in provet i lämpligt medium anpassat till provets karaktär och övrig preparering. Inbäddningen sker i paraffin eller genom infrysning.

Snittning

Snittningen anpassas efter varje prov och dess inbäddningsmedium såsom paraffin eller frys.

Färgning

Vi erbjuder en rad olika histologiska färgningar. Se vårt sortiment av ackrediterade färgningar här.

Kontakta oss om du önskar en färgning som inte ingår i vårt ordinarie sortiment, vi arbetar alltid på att hitta en lösning på alla förfrågningar.

Kontakta oss

Argongatan 2C
431 53 Mölndal
Sverige

Tel: +46 31 49 50 51
Mail: order@histocenter.se
Lägg en Beställning 

Organisationsnummer: 556321-4815