28 aug 20

Histolab är stolta över att vara Cancerfondens företagsvän 2020.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen. Cancerfonden arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp.

Tillsammans mot cancer!