Nerläggning av Histocenter AB

Nerläggning av Histocenter AB

Som ni vid det här laget säkert har noterat kommer Histocenter att lägga ner sin verksamhet. Vi har gjort vårt yttersta för att överleva de påfrestningar som pandemin medfört, tyvärr har vi inte lyckats.

Histocenter kommer att avsluta sin verksamhet den sista september. Vår personal har redan säkrat nya anställningar, det gläder oss att de lyckats hitta nya möjligheter. Under de kommande månaderna kommer våra lokaler att tömmas och vi kommer att avsluta alla våra åtaganden före årsskiftet.

Vi på Histocenter vill ta tillfället i akt och tacka alla kunder som arbetat tillsammans med oss under alla år. Ni har varit fantastiska och det smärtar oss att vi inte kan fortsätta tillsammans. Vi vill önska er lycka till med det viktiga och fantastiska arbete ni gör.

Stort tack

Olof Jenefeldt med personal