Joakim Eurenius

Verkställande Direktör på Histolab Products AB från den 1 mars 2024

Joakim Eurenius har utnämnts till verkställande direktör för Histolab Products AB från och med den 1 mars 2024. Han övergår till Histolab från posten som Sales Director på Mediq Sweden, och har tidigare fungerat bland annat som verkställande direktör på Hartmann Scandinavia och som landschef inom Smith&Nephew-koncernen. Joakim har en specialistsjuksköterskeexamen och en MBA-examen från Göteborgs Universitet.

Den nuvarande verkställande direktören Olof Jenefeldt avgår den sista februari, men kvarstår i rollen som senior advisor för styrelsen fram till augusti 2024. Olof har fungerat som VD och ägare i det av hans far grundade bolaget sedan tidigt 2000-tal, och fortsatte som VD även sedan den finländska Algol-koncernen förvärvade bolaget år 2012. VD-bytet sker i bästa samförstånd mellan Olof och bolaget.

– Jag tackar Olof för hans lojala, sakkunniga och engagerade ledarskap under alla dessa år. Under Olofs tid har Histolab stärkt sin ställning som en mångsidig och tillförlitlig specialist på produkter, lösningar och tjänster inom celldiagnostik och vävnadsanalys. Jag önskar honom all framgång i nästa skede av hans professionella liv, säger Alexander Bargum, styrelseordförande i Histolab Products AB och VD i Algol-koncernen.

– Samtidigt önskar jag Joakim Eurenius varmt välkommen till Histolab. Hans bakgrund och meritlista inom försäljning och distribution av hälso- och sjukvårdsprodukter är övertygande. Jag är säker på att hans entusiasm och framåtanda kommer att hjälpa oss att förverkliga våra ambitioner för bolagets fortsatta utveckling.

– Jag har under rekryteringsprocessen fått en mycket fin bild av Histolab och jag ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med teamet för att förvalta det framgångsrika som byggts upp genom åren, men också för att ta bolaget vidare på en spännande och föränderlig marknad, säger Joakim Eurenius.

Histolab är den ledande leverantören av helhetslösningar till forsknings- och kliniska laboratorier inom celldiagnostik i Norden. Vi erbjuder ett brett sortiment av instrument, förbrukningsartiklar, kemikalier, antikroppar, reagenser och förvaring. Produkterna används dagligen av laboratorier, forskare och sjukhuspersonal som ser tillförlitliga provresultat som en självklarhet i sitt arbete.

Algol är ett familjeföretag och en diversifierad koncern med er­farenhet av internationell handel sedan år 1894. Koncernbolagen importerar och säljer produkter till industrin och hälsovårdssektorn. Dessutom erbjuder de planering, skräddarsydda lösningar samt installations-, underhålls- och utbildnings­tjänster. Våra lösningar förbättrar kvali­teten på industriproduktion och säkerställer dess smidighet. Inom hälsovården stärker vi förutsätt­ningarna för ett bättre liv. Algol sysselsätter nästan 500 yrkeskunniga medarbetare i tio länder. 

Alexander Bargum

Styrelseordförande, Histolab Products AB
Verkställande direktör, Algol-koncernen

alexander.bargum@algol.fi