14 sep 20

Rearrangemang av ROS1 genen sker i 1-2% av icke småcellig lungcancer  (NSCLC). Nu finns FDA- godkända ROS1-kinasinhibitorer för behandling av patienter med ROS1-positiv NSCLC.

Idag använder sig de flesta IHC-laboratorier av FISH analyser för att detektera rearrangemang av ROS1.  Då FISH är en kostsam metod och frekvensen av rearrangemangen är låg så kan IHC tester vara en kostnadseffektiv screeningmetod innan bekräftande FISH analys.

Rearrangemang av ROS1 genen har visat sig inblandad I flertalet cancertyper, så som NSCLC, magcancer, glioblastom, ovariecancer och kolorektal cancer.

Vill du veta mer?
Kontakta Key Account Manager Karin Hederoth.
Telefon: 031-709 30 35