Sätter en ny standard!

Histolab är stolta att presentera Inpecos automatiserade lösning för patologilaboratorier. Denna revolutionerande teknik tar laboratoriearbete till en helt ny nivå genom att erbjuda effektivitet, precision och tillförlitlighet. Sätt en ny standard, upplev framtidens teknik redan idag med Inpeco och Histolab!

FlexPath
Erbjuder enastående lösningar för automatisering och spårbarhet av hela arbetsflödet inom klinisk patologi, från provtagning till arkivering. Fyra ingående system som samarbetar i harmoni.

FlexPath Trace
mjukvara som spårar provets väg från dess att klinikerna registrerar provet, att det ankommer labbet och ända fram till snittning och slutligen arkivering. Här prioriteras labbets prover utifrån flera parametrar som labbet sätter och ger möjlighet att kontrollera och styra flödet på lab. FlexPath Trace kommunicerar med alla system både inom sjukhus och lab (HIS/LIS).

 

FlexPath Blox
Semi-automatisk inbäddningsmodul med kapacitet på 120 klossar/timme. Slipp plocka fram en kassett och gjutform, dispensera paraffin, skrapa loss is från kylplattan och många fler manuella uppgifter. Här fokuserar operatören endast på orientering av vävnaden i gjutformen. Resterande uppgifter görs automatiskt.

 

FlexPath Move
Rörpost för transport av klossar. Ett förfinat, tyst och modernt system som anpassas till befintliga eller nya lokaler. Färdigproducerade klossar från inbäddningen i FlexPath Blox transporteras via rörsystem till ledig operatör vid en mikrotom alternativt till en mellanlagrings station som förvarar klossarna under en kort tid. Operatören vid snittningen kan då tillkalla klossarna via FlexPath Trace mjukvaran utifrån labbets prioritet.

 

FlexPath Store
Lagring av klossar för två syften: a) mellanlagring med kapacitet upp till 20 000 klossar som inväntar snittning eller nedsnittning eller b) slutlagring då hela fallet är besvarat, kapacitet upp till 1 miljon klossar. All transport till/från lagringsstationerna går via rörpostsystemet.

Kontakta din säljare

Ann Cathrin Lithell-Eggum

KAM – Histologi, Norge

+47 901 46 084

ann.cathrin.lithell@histolab.no

Elias Kas Aho

KAM – Histologi, Norra Sverige

08-121 34 804

elias.kas.aho@histolab.se

Camilla Ingeson Carlsson

KAM – Histologi, Södra Sverige

031-797 07 47

camilla.ingeson.carlsson@histolab.se