MAGNUS ”den store”

Magnus ger labbet en säker, snabb och kvalitativ processning

 

MAGNUS Catalog DOWNLOAD

MAGNUS Complete Package Plus Configuration

Magnus är ett fullt automatiserat dehydreringsinstrument för det moderna LEAN-labbet som vill ha ett effektivt och kvalitativt flöde. En robotarm flyttar racket mellan kamrarna och tillåter kontinuerlig laddning av instrumentet med minsta möjliga tidsåtgång från personalen. Instrumentet har inbyggda sensorer som kontrollerar att rätt lösning laddas i varje steg och med rätt kvalitet. En extra vaxkammare som automatiskt fyller på huvudkammaren med vax ger en konstant vaxnivå. Tack vare robotarmen behöver vax aldrig pumpas in i processkammaren vilket gör att man sparar in tvättsteget av kammaren och kan processa fler kassetter/dygn än idag.

MAGNUS Indikerar status

Instrumentet är utrustat med ett intuitivt ljussystem som gör det lätt att veta var i processen man befinner sig även om man inte är placerad framför instrumentet.

MAGNUS alla fördelar

LEAN WORKFLOW Den unika robotarmen gör MAGNUS till den bästa i sin klass när det gäller Lean Processor. Dess kontinuerliga processning gör att den aldrig behöver stanna upp inte ens under reagensbyte.

STORA REAGESBESPARINGAR
MAGNUS använder endast absolut alkohol i dehydreringsstegen, vilket resulterar i betydligt lägre förbrukning av reagens totalt sett. Med MAGNUS varar vaxet i över en månad eftersom all klarningsreagens vaporiseras bort i ett vaxcleaningssteg.

ROBOTARM FÖR AUTOMATISK DUAL MODE UTAN VÄNTETID
Att köra i dual mode innebär att inget vax pumpas in och ut ur reagenskammaren, vilket innebär att ingen rengöringscykel krävs.

XYLENFRI
MAGNUS fungerar lika bra med xylensubstitut.

TIDSBESPARANDE
MAGNUS tillåter direkt överföring av reagens från kommersiella behållare (leverantörsflaskor på 5 liter / 1 gallon) till reagenslådan. Det behövs ingen påfyllning av tankar som krävs av konventionella vävnadsprocessorer.

MAGNUS TAR ALDRIG SLUT PÅ VAX
Dess extra vaxreservoar förhindrar oönskade förseningar på grund av för låg vaxnivå. Vaxreservoaren fyller automatiskt vaxkammaren med vax mellan körningarna.

HÖG ANVÄNDARSÄKERHET
Ingen avhällning av reagens, inga överföringar och inga reagensångor.

MAGNUS är utrustad med ett effektivt ventilationssystem. Ett vid arbetsytan (kamrarna) och det andra i den utdragbara reagestlådan.

FELFRI REAGENSBYTE
MAGNUS reagensbyte kan gå felfri tack vare ett streckkodsystem. När ett reagens behöver ersättas använder operatören streckkodsystemet genom att skanna både flaskan och positionen för att säkerställa korrekt placering i lådan.

KONTROLL AV REAGENTSKVALITET
Kvalitetskontroller av alkoholbaserade reagenser utförs av den inbyggda sensorn.

FÄRGKODAT LJUSSYSTEM
Operatören kan visualisera enhetens status och om användaråtgärd krävs, tack vare det färgkodade ljussystemet

Har du några frågor?

Fyll i formuläret så kommer ansvarig säljare ta kontakt med dig.  

Produktfråga

Namn(Obligatoriskt)

Kontakta oss

Elias Kas Aho

KAM – Histologi, Norra Sverige

+46 (0)8-121 34 804

elias.kas.aho@histolab.se

Camilla Ingeson Carlsson

KAM – Histologi, Södra Sverige

+46 (0)31-797 07 47

camilla.ingeson.carlsson@histolab.se

Ann Cathrin Lithell-Eggum

KAM – Histologi, Norge

+47 901 46 084

ann.cathrin.lithell@histolab.no

Kompatibla med MAGNUS

Upptäck relaterade produkter

MileWATCH

Rengöringsutrustning HistosMATE..

R-Tracker

Rengöringsutrustning HistosMATE..

HistosMATE

Rengöringsutrustning HistosMATE..